Musikpraktikant i Den Sorte Diamant Kulturafdelingen

Kulturafdelingen

Det Kgl. Biblioteks musikproducent søger en praktikant, der har lyst til at prøve kræfter med arbejdet omkring produktion af koncerter i Den Sorte Diamant.

Praktikperiode
Praktikperioden er i efterårssemestret 2017 med start primo september 2017. Længde og eventuel friuger aftales med praktikstedet.

Om afdelingen

Kulturafdelingen har ansvar for Det Kgl. Biblioteks kulturelle aktiviteter og formidling, herunder udstillinger, forfatterscene, koncerter, kulturnetværket Students Only!, omvisninger, foredrag m.v. Afdelingen har desuden ansvaret for udlejning af lokaler til blandt andet møder og konferencer samt ansvar for driften af kulturklubben Diamantklubben og Diamantinformationen.

Få et indtryk af vores arbejde på www.densortediamant.dk

Dine arbejdsområder

Som praktikant hos musikproducenten vil du arbejde med kulturproduktion med særligt henblik på koncerterne i Den Sorte Diamant. Du vil blandt andet arbejde med produktionsplanlægning, praktisk afvikling af koncerter, udarbejdelse af diverse musiktekster og formidling/markedsføring af bl.a. DiamantEnsemblet.

Du vil igennem ovenstående arbejdsområder få indsigt i de mangeartede proces-ser og elementer, der indgår i en koncert. Du vil få et bredt indblik i det danske og internationale musikliv primært indenfor genrerne klassisk og jazz. Du vil have din daglige gang på en af de store kulturinstitutioner i København.

Dine kvalifikationer

• Du studerer på en relevant videregående uddannelse
• Du har en grundlæggende viden om musik
• Du brænder for musik- og kulturformidling
• Du er selvstændig og grundig
• Du interesserer dig for organisering og planlægning af kulturelle begiven-heder
• Du er en sikker skriftlig formidler og har lyst til at blive bedre

Løn og arbejdstid
Praktikken er ulønnet. Arbejdstiden vil normalt være ca. 25 timer/uge afhængigt af dit studieforløb og studieordning.
Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.
Der vil blive gennemført samtaler i uge 17.

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes pr. mail til kontorfuldmægtig Anne Louise Nygaard Westtoft: alnm@kb.dk senest søndag den 23. april 2017 OBS: svarfrist udskudt til søndag d. 30. april 2017.

Yderligere oplysninger
Hvis du er interesseret i flere oplysninger om praktikantpladsen, så kontakt musikproducent Jesper Egelund på tel 91 32 42 25 eller musikproducentassistent Vivi Petersen på tel 91 32 45 93.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge praktikpladsen.