Praktikant til kulturproduktion

KULTURAFDELINGEN - DET KGL. BIBLIOTEK

Kulturafdelingen søger en praktikant, der har lyst til at arbejde med kulturarrangementer og særligt kulturnetværket Students Only!

Om afdelingen
Kulturafdelingen har ansvar for Det Kgl. Biblioteks kulturelle aktiviteter og formid-ling, herunder udstillinger, forfatterscene, koncerter, kulturnetværket Students Only!, omvisninger, foredrag m.v. Afdelingen har desuden ansvaret for udlejning af lokaler til blandt andet møder og konferencer samt ansvar for driften af kulturklubben Diamantklubben og Diamantinformationen. 

Få et indtryk af vores arbejde på www.densortediamant.dk og www.studentsonly.dk.

Praktikperiode: 
Praktikperioden er i efterårssemestret 2017 med start primo september 2017. Længde og eventuel friuger aftales med praktikstedet.

Dine arbejdsområder
Du bliver tilknyttet kulturproduktionen, der producerer International Forfatterscene, litteraturcaféer og foredragsrækker. Du vil desuden have særligt fokus på Students Only!, som tilbyder sine 10.000 medlemmer på de videregående uddannelser særtilbud og særarrangementer ud fra devisen, at det er cool at blive klogere.

I samarbejde med afdelingens kulturproducent og kommunikationskoordinator får du indblik i den løbende produktion og markedsføring af arrangementer. Dine ar-bejdsopgaver bliver bl.a.:

- Assistance ved research, planlægning og afvikling af arrangementer
- Registrering af tilmeldinger til arrangementer
- Planlægning af tilbud og udsendelse af nyhedsbreve for Students Only!
- Opdatering af website og sociale medier
- Diverse kommunikationsopgaver

Vi søger dig, der er vild med kulturproduktion og publikumsudvikling. Du er idérig, og du er en skarp skribent med flair for kulturformidling på de sociale medier.

Løn og arbejdstid
Praktikken er ulønnet. Arbejdstiden vil normalt være ca. 30 timer/uge afhængigt af dit studieforløb og studieordning. Arbejdstiden tilpasses rammerne for dit studie og reguleres derefter.
Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Der vil blive gennemført samtaler i uge 17 eller 18.

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes pr. mail til kontorfuldmægtig Anne Louise Nygaard Westtoft alnm@kb.dk senest senest søndag den 23. april 2017 OBS: svarfrist udskudt til søndag d. 30. april 2017.

Yderligere oplysninger
Hvis du er interesseret i flere oplysninger om praktikpladsen, så kontakt kulturproducent Lise Bach Hansen lbha@kb.dk tel 9132 4364.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge praktikpladsen.