Troens kvindelige pionerer

Eksklusivt Students Only!-arrangement: Kvindelig rabbiner møder kvindelig imam

torsdag 19. maj 2016 kl. 17:00 Dronningesalen
Sherin Khankan og Delphine Horvilleur (Foto: Manyar Parwani/JF PAGA © Grasset)
Sherin Khankan og Delphine Horvilleur (Foto: Manyar Parwani/JF PAGA © Grasset)
Eventbrite - Female Pioneers of Faith Arrangementet er kun gratis for studerende på en videregående uddannelse. En tilmelding til arrangementet er samtidig en tilmelding til Students Only!-nyhedsbrevet. Er du ikke studerende, kan du købe billet her.

Faith, Feminism and Freedom (3:3): To markante kvinder mødes i Den Sorte Diamant: Den franske rabbiner Delphine Horvilleur og den danske imam Sherin Khankan. 

"Enten bliver det 21. århundrede religiøst eller også bliver det slet ikke!"

Sådan sagde den franske politiker og forfatter André Malraux (1901-1976) efter sigende om det århundrede, vi nu er et godt stykke inde i. Det er nok ikke et enten eller, men religion spiller fortsat en afgørende rolle. I en tid med massive flygtningestrømme, globalisering og kulturel udveksling må vi uvægerligt vende blikket mod den faktor, der ofte beskrives som årsag til grænseoverskridende konflikter, nemlig religion. Gennem historien har der været mange eksempler på religiøse gruppers fredelige sameksistens – og eksempler på, hvordan indre kræfter forsøger at reformere og modernisere religionerne ved at sætte deres dogmer til debat.

Kampen for kønsligestilling indtager en central plads i denne debat. To kvinder, som har bidraget væsentligt til debatten, er den franske rabbiner Delphine Horvilleur og den danske imam Sherin Khankan. Begge kvinder er født med en kristen og en henholdsvis jødisk og muslimsk forælder. Dermed er de begge eksempler på, hvordan forskellige religioner og kulturer kan spille og ikke støde sammen. Men Sherin Khankan og Delphine Horvilleur er ikke blot religiøse – de er også kvinder i en globaliseret verden.

Delphine Horvilleur (1974)

er den tredje kvindelige rabbiner i fransk historie. Udover at arbejde som journalist er hun både chefredaktør på det jødiske, kulturelle tidsskrift Tenou’a og forfatter til to bøger om tradition og kønsidentitet i jødedommen. Gennem en undersøgelse af de religiøse skrifter og deres oversættelser formår Horvilleur at genåbne disse for nutiden og derved opløse en traditionel kønsforståelse, som sætter mand og kvinde i et direkte modsætningsforhold. Særligt er Horvilleur optaget af den rolle, religion tildeler kvinden.

Med sine genfortolkninger forsøger Horvilleur at komme fordomme, religiøse dogmer og ekstremisme til livs. Ifølge hende har religionen i dag brug for frie og moderne stemmer med et forandrende potentiale, hvilket hun kan bidrage til i sit hverv som rabbiner. For Horvilleur kan og må identitet ikke reduceres til en entydig størrelse som eksempelvis et spørgsmål om religiøsitet – herved opstår faren for ekstremisme. Identitet skal i stedet forstås som et sammenspil mellem flere faktorer, og således kan maskuline eller feminine karaktertræk heller ikke tilskrives bestemte køn.

Sherin Khankan (1974)

er forfatter, tidligere politiker og en af landets fire første kvindelige imamer – såkaldte femimamer. Dernæst er Khankan stifter af og talskvinde for Forum for Kritiske Muslimer, som blandet andet er fortaler for en modernistisk nylæsning af Koranen, som ligestiller kvinder med mænd.

Khankan repræsenterer en sufistisk form for islam, som betoner religionens mere spirituelle karakter. På samme måde som Delphine Horvilleur plæderer Sherin Khankan for et trossamfund, som kan rumme en menighed med tilknytningsforhold til flere kulturer. Det betyder også, at der ikke behøver at være et modsætningsforhold mellem at være praktiserende muslim og ung i Danmark, som mange imamer i Danmark ifølge Khankan ellers synes at opstille.

Khankan er desuden stifter og leder af Exitcirklen, som er en frivillig organisation, der ved hjælp af samtalegrupper har til formål at hjælpe kvinder og piger fra enhver baggrund til at bekæmpe psykisk vold og social kontrol.

Arrangeret i samarbejde med Institut Français

logo

Faith, Feminism and Freedom i Den Sorte Diamant

Arrangementet er en del af Det Kongelige Biblioteks markering af den globale konference, Women Deliver, der afholdes i København 16.-20. maj. 

17/5 Michael Kimmel
International Forfatterscene
18/5 Why Women?
Filmvisning. 
19/5 Troens kvindelige pionerer
Rabbiner Delphine Horvilleur og imam Sherin Khankan. 

Women deliver logo

 

Students Only! er sponsoreret af: