Future Technology - jubilæumskonference

Foredrag, buffet og networking

onsdag 24. september 2014 kl. 15:15 Dronningesalen

Internationale keynote speakers giver deres bud på fremtidens teknologi efterfulgt af aftenbuffet og networking. Students Only! inviterer til Siemensfondens 50 års jubilæum i samarbejde med Siemensfonden og Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Selve konferencen starter kl. 16, hvor Ulla Röttger, formand for Siemensfonden og CEO i ARC, byder velkommen. Vi har inviteret prominente keynote speakers fra Australien, Tyskland og Finland til at give deres bud på fremtidens teknologi.

Konferencen sætter fokus på teknologi i fremtiden og vil debattere, hvordan vi får skabt gode rammer for udvikling af fremtidens teknologi, hvad der er de danske styrkepositioner samt funktionen af det moderne universitet.

  • Hvordan skal et lille land som Danmark forholde sig til det stigende behov for innovation?
  • Hvad kan vi selv gøre og hvad skal vi lade andre om?
  • Hvordan kan man tænke i nye grænsedragninger mellem universiteter og arbejdsmarkedet?
  • Hvad er god strategi i fremtiden?
     
De inviterede keynote speakers, som vil vende ovenstående problematikker, er hhv.:
  • Dr. Nathalie von Siemens, managing director i Siemens - har fokuseret på værdibaseret og bæredygtig udvikling under sin tid i Siemens.
  • Dr. Michael Weinhold, CTO i Siemens Energy Sector - Siemens' top-innovationsmedarbejder siden 2008.
  • Dr. Alan Finkel, rektor på Monash University, Melbourne, Australien - en velrespekteret ingeniør, entreprenør og filantrop.
  • Tuuula Teeri, president for Alto University i Finland - pionér inden for skovindustriel bioteknologi og biometriske materialer.

Program
15.15 Velkomst med kaffe/te og kage
16.00 Konferencen 'Future Technology' i Dronningesalen
17.00 Pause med forfriskninger
17.30 Konferencen 'Future Technology' i Dronningesalen (fortsat)
18.30 Let aftenbuffet og networking i atriet
Tilmelding senest den 15.9.2014.

MELD DIG TIL HER

Husk at vælge to billetter hvis du vil have en ledsager med! 

Siemensfonden
Siemensfonden Danmark er en uafhængig non-profit fond, og er indstiftet i 1964.

Målet for fonden er at bidrage og støtte uddannelses-, forskningsrelaterede og videnskabelige formål inden for det naturvidenskabelige område. Siemensfonden har gennem årene støttet mange forskelligartede projekter og uddeler 15-20 legater hvert år. De sidste fem år er der blevet fordelt mellem 260.000-400.000 kr. om året.

Effekten af Siemensfondens bidrag er større end man først antager, da legaterne bl.a. går til kandidatprojekter, hvor selv mindre donationer gør en kæmpe forskel, og kan transformere de studerendes arbejde til indflydelsesrig, videnskabelig forskning.

Siemens
Siemens er en integreret teknologigruppe med en lang række aktiviteter indenfor energi, sundhed, industri, infrastruktur og bygningsteknologi.

Som leverandør af højteknologiske, bæredygtige og miljøvenlige løsninger ligger Siemens overordnede målsætning godt i tråd med en generel holdning i Danmark: Teknologi og innovation skal bruges til at gøre danskernes hverdag grønnere og bedre i fremtiden.

På verdensplan investerer Siemens mere end 40 billioner kr. i forskning og udvikling, og holder mere end 60.000 patenter.
Siemens har over 360.000 medarbejdere i mere end 190 lande, og ca. 7.000 medarbejdere i Danmark.

Siemens Danmark A/S er den primære yder af støtte til Siemensfonden.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) er en privat, uafhængig organisation, der arbejder for at fremme teknologiudvikling, forskning, innovation og uddannelse i Danmark.

ATV's projekter og aktiviteter tager ofte udgangspunkt i, hvordan teknologi kan medvirke til at skabe løsninger inden for globale temaer som ressourceknaphed, energiforsyning, fødevarer, vandforsyning, sundhed og velfærd.

Akademiet er mødested for virksomheder, universiteter og myndigheder, og medlemskredsen er afbalanceret med halvdelen fra den private og halvdelen fra den offentlige sektor. Alle medlemmer er udpeget på baggrund af deres faglighed og samfundsmæssige udsyn.

Students Only!
Students Only! er gratis netværk, hvis formål det er at engagere de studerende på højere læreanstalter i Københavnsområdet i de kulturaktiviteter, som finder sted i Det Kongelige Bibliotek.

Kulturnetværkets tilbud af aktiviteter kan blandt meget andet indeholde foredrag, debatter, koncerter og udstillinger.

D. 24/9 flere adskillige foredrag om fremtidens teknologi som led i Siemensfondens 50 års jubilæum.

Her er der er en direkte linje fra til netop Students Only's ønske om at engagere flere studerende i arrangementer afholdt i Den Sorte Diamant.