Søgesystemet er nede

Søgesystemet er nede tirsdag d. 25/9 mellem kl. 7 og 9 pga. systemvedligehold

Dette gælder også søgesystemerne for:

 • CBS
 • KADK
 • Dansk Filminstituts Bibliotek
 • Københavns Erhvervsakademi
 • Danmarks Radio
 • Folketingets Bibliotek
 • Danmarks Statistiks Bibliotek
 • Kriminalforsorgens Bibliotek
 • Institut for Menneskerettigheders Bibliotek
 • DIIS
 • Skatteministeriets Bibliotek
 • Nationale Forskningscenter for Velfærds Bibliotek
 • Anklagemyndighedens Bibliotek
 • Forskningscenter for Arbejdsmiljøs Bibliotek
 • Det Administrative Bibliotek